close
loading

Zapytaj o ofertę

 

Staramy się profilem naszej działalności dostosować do zmieniających się oczekiwań Klienta, aby wykonywane przez nas czynności były zrozumiałe zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników.

 

Poza działem projektowo - konstrukcyjnym wykonujemy zadania i opracowania z zakresu:

  • szeroko rozumianego BHP (w szczególności dotyczącym bezpieczeństwa maszyn, pracy i zabezpieczenia pracowników),
  • Ochrony przeciwpożarowej (uwzględniając m.in.: opracowanie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz oceny zagrożenia wybuchem)
  • Bezpieczeństwa chemicznego
  • Ochrony środowiska
  • Gospodarki odpadami
  • Szkoleń (w tym m.in. uzyskiwania uprawnień i kwalifikacji pracowniczych)

GIK project Grzegorz Pawłowski
ul. Kostrzyńska 17, 69-113 Górzyca
Tel. 601989955
gikpawlowski@gmail.com