close
loading

Zapytaj o ofertę

Jako firma projektowo - konstrukcyjna zapewniamy przedsiębiorcom:

  • weryfikację stanu maszyn i dokumentacji pod względem zgodności z obowiązującymi normami i wymaganiami w tym zakresie
  • opracowywanie dokumentacji maszyn, niezbędnych do wprowadzenia maszyn i urządzeń na rynek Unii Europejskiej,
  • doradztwo przy doborze i zakupie maszyn nowych i używanych zgodnie z wymaganiami prawa krajowego oraz unijnego.
  • doradztwo przy pozyskiwaniu certyfikatów niezbędnych do wprowadzenia maszyn na terytorium Polski, włączając import maszyn spoza Unii Europejskiej
  • doradztwo w zakresie pozyskiwania brakującej dokumentacji technicznej do zakupionych maszyn
  • ocena maszyn i urządzeń technicznych pod względem ich zgodności z wymogami obowiązujących dyrektyw, stosownie do zakresu oceny,
  • wskazanie koniecznych zmian w budowie i konstrukcji maszyn, których wprowadzenie zapewni spełnienie wymagań minimalnych lub zasadniczych
  • sporządzanie ekspertyz związanych z odbiorami nowych maszyn – ocena zgodności maszyn z wymaganiami zasadniczymi

GIK project Grzegorz Pawłowski
ul. Kostrzyńska 17, 69-113 Górzyca
Tel. 601989955
gikpawlowski@gmail.com